Nabízíme

Beseda s knihou ON-LINE ZOO (60 minut)

Dětem jsou zábavnou formou představena nejčastější rizika, která mohou v souvislosti s používáním internetu nastat, a to závislost na mobilu, zveřejňování nevhodných fotografií, grooming a další. Beseda je vhodná pro děti 1. - 3. ročníku ZŠ.

Sociální sítě (90 minut)

Představíme si pojem sociální síť a její vývoj v průběhu času. Budeme se zabývat nejznámějšími sociálními sítěmi, jejich funkcemi, výhodami, nevýhodami a také, jak si na nich hlídat soukromí. Přednáška obsahuje i jednotlivé příklady kyberšikany, podílejí se na ní i dospívající, kteří si sami prošli kyberšikanou. Doporučený věk: 12+

Kyberšikana (90 minut)

Přednáška provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet s cílem dehonestovat oběť nebo vydírání. Účastníci se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu. Doporučený věk: 12+

Fungování Internetu  (45 - 90 minut)

Přednáška se zabývá vymezením pojmů v oblasti internetové bezpečnosti, vývojem Internetu od jeho vzniku po současnost, doménami a systémem doménových jmen. Budeme se věnovat i sociálním sítím a diskuzi o kyberšikaně včetně příkladů výhod a nevýhod užívání služeb sociálních sítí. Doporučený věk: 12+

Digitální stopa (90 minut)

Interaktivní vzdělávací aktivita pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ, která se věnuje tématům digitálního soukromí, digitální identity či kyberšikany. Žáci se v jejím rámci stávají součástí příběhu Báry Bezhlavé, která zde vystupuje jako jedna z hlavních postav a současně jako vypravěčka. Bára žákům postupně přibližuje všechna jmenovaná témata a vedle nastínění potenciálních rizik při pohybu na Internetu a sociálních sítích také naznačuje řešení vzniklých situací s důrazem na problematiku kyberšikany.

Kyberšikana a další rizikové jevy na Internetu (Celodenní kurz)

Jednodenní kurz lektora Martina Kožíška Kyberšikana a další rizikové jevy na Internetu provede účastníky různými formami kyberšikany na Internetu. Ti se seznámí také s principy sociálního inženýrství, sextingu a různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k Internetu. Účastníci kurzu, který je primárně určený pro pedagogické pracovníky, tak získají přehled o jednotlivých formách kyberšikany a naučí se je pomocí jednotlivých kazuistik řešit. Kurz je akreditovaný ministerstvem školství v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Bezpečnost a soukromí na Internetu (Celodenní kurz)

V tomto kurzu se posluchači seznámí s nejběžnějšími hrozbami, kterým mohou uživatelé čelit jak v práci, tak i doma a zároveň se seznámí s tím, jak rizikům předcházet. Kromě seznámení se s pojmy a podstatou hrozeb jako jsou sociální inženýrství, malware nebo pharming se také zaměříme na otázky anonymity a soukromí na Internetu a účastníci se tak dovědí, co je digitální stopa, jak může být zneužita a jak si své soukromí lépe zabezpečit. Vše je vysvětlováno na podkladu reálných případů z praxe CSIRT.CZ i jiných zdrojů.