Novinky

Výsledky výzkumu Online svět v dětských domovech

Martin Kožíšek

7. února 2022

Výzkum „On-line svět v dětských domovech“ vznikl ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace při Univerzitě Palackého v Olomouci (projekt E-bezpečí) a účastnilo se ho 166 pracovníků dětských domovů a 197 dětí ze všech krajů republiky. Hlavním smyslem šetření bylo zjistit, jaká preventivní opatření dětské domovy realizují, jaká témata s dětmi řeší, jakým způsobem je v dětských domovech regulována práce s Internetem nebo jaké rizikové situace děti z dětských domovů zažívají.

 

Zjištěná fakta ukazují, že téměř polovina dotazovaných výchovných pracovníků nijak nereguluje přístup ke konkrétním webovým stránkám a necelých 80 procent z nich nezná hesla dětí pro vstup k jejím účtům na sociálních sítích. Téměř 80 procent vychovatelů také uvedlo, že u nich na pracovišti mají děti omezený přístup k Internetu v předem určených hodinách. Výzkum také ukázal, že 48 procent dětí zažilo situaci, při které jim někdo slovně ubližoval a využíval k tomu Internet či mobilní telefon. Necelá třetina dětí potom potvrdila, že někdo pomocí digitální techniky šířil jejich ponižující či zesměšňující fotografie. Další zneklidňující informací je, že téměř 28 procent dětí z domovů realizuje sexting v podobě výměny vlastních intimních fotografií, přičemž 18 procent z nich k tomu bylo donuceno. Každý šestý dotázaný uvedl, že mu někdo na Internetu zakoupil data nebo kredit;2 procenta z této skupiny to udělala výměnou za jejich fotografie či videa, včetně těch intimních.

 

Kompletní výzkumnou zprávu naleznete zde. Ke zprávě je vytvořena i infografika.

 

Výsledky výzkumu nás samozřejmě nijak nepotěšili, ale musím říci, že nás ani nepřekvapili. Čekali jsme, že se potvrdí, že jsou děti z dětských domovů daleko ohroženější, než ty z jiných sociálních skupin. Získaná data jsou alarmující, a proto budeme i letos navštěvovat dětské domovy a pokračovat v našich osvětových přednáškách. Jménem Safer Internet Centra nabízíme dětským domovům tyto akce zdarma a témata, která s posluchači probíráme, jsou spojená s rizikovým chováním na Internetu, kyberšikanou nebo používáním sociálních sítí. Novinkou tohoto roku je, že si u nás mohou ředitelé dětských domovů objednat otestování zranitelnosti jejich webových stránek. I tato nabídka je pro domovy zdarma,“ uvádí Martin Kožíšek, hlavní koordinátor projektu Safer Internet Centrum.